Skip to content

Terugblik op de Winter School


Begin februari 2022, organiseerde CRS haar eerste Winter School. Meer dan 60 actieve BIJ1-leden verzamelden zich online en worstelden zich door soms complexe en theoretische presentaties. Sprekers varieerden van journalisten, activisten uit de klimaatbeweging en economische onderzoekers. Net als de deelnemers, leerde CRS ook van de Winter School. Hierbij een terugblik met onze reflecties! 

Denken in oplossingen

Wat vaker tijdens de Winter School terugkwam, was de vraag naar hoop, houvast en oplossingen. Het is soms moeilijk je staande te houden in een systeem dat allerlei vormen van onderdrukking faciliteert. Om nog maar niet te spreken over de vraag of je iets aan dit systeem kunt veranderen. “Wat kunnen we doen?” of “Hoe lossen we dit op?” waren vragen die met

regelmaat in de chat voorbij kwamen. Dit was voor CRS een bevestiging dat dit belangrijke vragen zijn waar we ons als stichting mee bezig moeten houden. Om niet alleen in problemen te denken, maar juist ook in oplossingen. Daarnaast hopen we de komende jaren niet alleen

aan economische alternatieven te werken, maar ook deze kritische blik naar binnen te richten: waar kan BIJ1 als activistische politieke partij zich nu het beste mee bezig houden?

Zorgen voor elkaar en intersectionaliteit

Uit de diverse gesprekken die we met z’n allen hebben gevoerd tijdens de Winter School, zijn enkele belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen. Naast de inhoudelijke punten, die ook aansluiten bij de partijbeginselen van BIJ1, sprongen twee zaken in het oog.

Als eerste, ‘‘zorgen voor jezelf en zorgen voor de mensen om je heen’’. BIJ1 is niet alleen een partij die nadrukkelijk strijdt tegen ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid, maar de partij bestaat uit mensen die dagelijks die ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid ervaren. Politiek is voor BIJ1-ers een noodzaak, een zaak van levensbelang. En die noodzaak maakt ons strijdbaar, maar ook kwetsbaar. We moeten dus goed voor onszelf en voor elkaar zorgen. Zowel binnen de partij als binnen ons Kennisbureau moeten we blijven werken aan – en nadenken over – manieren om op een liefdevolle, zorgzame manier met elkaar om te gaan.

Daarnaast werd het belang van de intersectionele benadering van politiek weer benadrukt. Er zijn allerlei bewegingen en organisaties die zich inzetten voor belangrijke thema’s, maar velen van ons zien dat verbanden met andere thema’s niet altijd even goed of duidelijk gelegd worden. De Clemencia-Redmond Stichting wil nadrukkelijk een rol spelen in het bij elkaar brengen van activisten en kennis uit verschillende bewegingen. De opwarming van de aarde, extreme ongelijkheid, racisme, seksisme, validisme – als we de verwevenheid van al deze problemen (h)erkennen, en ernaar handelen, kunnen we echt beginnen met politieke verandering. 

Op naar de volgende Winter School! 

Download hier het magazine “Serieus Radicaal“, dat naar aanleiding van de Winter School is gepubliceerd.

Foto door: Martijn Dekker


Gerelateerde artikelen

BIJ1 publiceert “Grondbeginsel-programma”

Het Grondbeginselprogramma genaamd ‘Alles is altijd al van ons’ is geschreven door Prof. Dr. Gloria Wekker en Prof. Dr. Willem Schinkel. In dit document staat beschreven wat voor partij BIJ1 wil zijn, en hoe hun politiek eruit ziet. Het Grondbeginselprogramma vind je op deze pagina. Klik hier om het programma te downloaden. “BIJ1 is een politieke […]

Lees meer

Rondetafelgesprek onderzoeksproject REDRESS

Op 12 april namen Savriël Dillingh en Martijn Dekker van CRS deel aan een rondetafelgesprek binnen het onderzoeksproject REDRESS (onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda). Het REDRESS-project onderzoekt, in eigen woorden, “hybride democratische innovaties, waarin vormen van praten (zoals een burgerforum) en vormen van stemmen (zoals een referendum) worden gecombineerd.” Het was een interessante middag waarbij […]

Lees meer

Rondetafelgesprek WPP

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Op 24 maart was het Kennisbureau van BIJ1 aanwezig bij een rondetafelgesprek over de Wet Politieke Partijen (WPP), georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Wet op Politieke Partijen is een aangekondigd wetsvoorstel van het kabinet Rutte III en gaat bijvoorbeeld regels rondom transparantie van financiële […]

Lees meer

Waar wil je meeroverweten