Skip to content

Rondetafelgesprek onderzoeksproject REDRESS


Op 12 april namen Savriël Dillingh en Martijn Dekker van CRS deel aan een rondetafelgesprek binnen het onderzoeksproject REDRESS (onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda). Het REDRESS-project onderzoekt, in eigen woorden, “hybride democratische innovaties, waarin vormen van praten (zoals een burgerforum) en vormen van stemmen (zoals een referendum) worden gecombineerd.”

Het was een interessante middag waarbij we vooral gebrainstormd hebben over de werkbaarheid en wenselijkheid van deze hybride innovaties, die uit verschillende democratische ideaaltypen afkomstig zijn. Het organiseren van een burgerforum is bijvoorbeeld gelinkt aan deliberatieve democratie, maar als je vervolgens een referendum organiseert over de uitkomst van het burgerforum, gebruik je een instrument van de directe democratie. Met dit soort vernieuwing is bijvoorbeeld geëxperimenteerd in Ierland, waar een innovatieve combinatie van een burgerforum, betrokken parlementariërs en uiteindelijk een referendum leidde tot doorbraken in wetgeving over onder andere abortus. 

Hoewel onderzoeken keer op keer aantonen dat Nederlanders relatief veel vertrouwen hebben in de Nederlandse representatieve democratie, zagen de meeste aanwezigen wel meerwaarde in vergelijkbare experimenten, aanvankelijk eerst op lokaal niveau. Hierbij moet wel voorkomen worden dat aanvullende participatie en/of deliberatie (het uitwisselen van meningen) niet slechts gebruikt wordt om draagkracht te vergroten, maar dat er ook daadwerkelijk geluisterd wordt naar de input die burgers leveren. 

CRS zal dit onderzoek op de voet blijven volgen.


Gerelateerde artikelen

BIJ1 publiceert “Grondbeginsel-programma”

Het Grondbeginselprogramma genaamd ‘Alles is altijd al van ons’ is geschreven door Prof. Dr. Gloria Wekker en Prof. Dr. Willem Schinkel. In dit document staat beschreven wat voor partij BIJ1 wil zijn, en hoe hun politiek eruit ziet. Het Grondbeginselprogramma vind je op deze pagina. Klik hier om het programma te downloaden. “BIJ1 is een politieke […]

Lees meer

Rondetafelgesprek WPP

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Op 24 maart was het Kennisbureau van BIJ1 aanwezig bij een rondetafelgesprek over de Wet Politieke Partijen (WPP), georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Wet op Politieke Partijen is een aangekondigd wetsvoorstel van het kabinet Rutte III en gaat bijvoorbeeld regels rondom transparantie van financiële […]

Lees meer

Terugblik op de Winter School

Begin februari 2022, organiseerde CRS haar eerste Winter School. Meer dan 60 actieve BIJ1-leden verzamelden zich online en worstelden zich door soms complexe en theoretische presentaties. Sprekers varieerden van journalisten, activisten uit de klimaatbeweging en economische onderzoekers. Net als de deelnemers, leerde CRS ook van de Winter School. Hierbij een terugblik met onze reflecties!  Denken […]

Lees meer

Waar wil je meeroverweten